Návratnosť investície: Viete, ako si ju vypočítať? [Návod]

počítanie návratnosti investície

Investovali ste financie a teraz rozmýšľate, nakoľko bol tento krok výhodný? Návratnosť investície je hodnota, ktorá vám prezradí, aká je realita. Ide o číslo, vďaka ktorému môže investor odhaliť svoje chyby, alebo naopak si overí správnosť svojich rozhodnutí. Ako vypočítate návratnosť investície a čo vám môže povedať sa dozviete ďalej v článku.

analýza vývoja trhu
zdroj: pexels.com

Čo je návratnosť investície?

Z hľadiska investora by sa táto hodnota dala opísať ako jeden z kľúčových pomerov v súvislosti s jeho investíciami. Prostredníctvom návratnosti investície, po anglicky return of investment (ROI), sa určuje, či v danom momente investícia generuje zisk, alebo naopak stráca na hodnote. Pravidelným sledovaním tejto hodnoty získate prehľad o tom, ktoré investície sú pre vás výhodné.

Vďaka jednoduchému výpočtu je táto hodnota jedným z najčastejšie používaných nástrojov na určovanie ziskovosti investícií. Na zistenie návratnosti vašich investícií vám budú stačiť dve čísla a kalkulačka.

Ako vypočítať návratnosť investície?

Spomínané dve čísla potrebné na výpočet návratnosti vašej investície sú:

  • náklady na investíciu – koľko ste do danej investície vložili peňazí
  • profit – koľko ste z nej reálne zarobili

Ak chcete, aby boli vaše výsledky čo najpresnejšie, je potrebné profit zhodnotiť naozaj objektívne. V tomto kroku sa často môžete stretnúť s dvoma chybami. Niektorí investori všeobecne nechápu, že do vzorca treba dosádzať iba profit. Na jeho mieste používajú napríklad aktuálnu hodnotu investície, vrátane počiatočných nákladov.

Druhá, ešte častejšia chyba, spočíva v tom, že od aktuálnej hodnoty odčítajú sumu, ktorú do investície vložili. Z profitu však zabudnú odčítať poplatky alebo náklady vznikajúce počas držania investície. V tomto prípade síce bude výsledná návratnosť investície bližšia realite, no stále nebude presná.

Keď ste zistili obe potrebné hodnoty, môžete ich dosadiť do vzorca:

Návratnosť Investície = (Celkový Profit/Náklady na Investíciu) * 100

Keďže podiel profitu a nákladov násobíte číslom 100, výsledok dostávate priamo v percentuálnej hodnote, ktorá je pre účely porovnávania jednotlivých investícií asi najobľúbenejšia a v praxi sa používa najčastejšie.

Príklad: Investor nakúpil akcie v hodnote 1000 €. Po jednom roku chce skontrolovať, či bol tento investičný krok výhodný, alebo nie. Pozrie si teda aktuálnu hodnotu danej investície, ktorá sa medzičasom vyšplhala na 1500 €. Ako bude pri výpočte postupovať?

Náklady na investíciu boli v hodnote 1000 €, keďže toľko do nej vložil z vlastného účtu pri nákupe. Celkový profit vypočíta ako rozdiel medzi aktuálnou hodnotou a počiatočnými nákladmi, teda 1500 – 1000 = 500. Zistené hodnoty dosadí do vzorca (500 / 1000 ) * 100 = 0,5 * 100 = 50. Návratnosť jeho investície je aktuálne na úrovni 50 %.

Vedeli ste, že…

… v roku 2020 tvorili spoločnosti zamerané na vývoj technológií odvetvie priemyslu s najvyššou návratnosťou investícií?

 

 graf so stúpajúcim trendom
zdroj: pexels.com

Aká je „dobrá“ návratnosť investície?

Toto je jedna z otázok, na ktoré sa, bohužiaľ, nedá jednoznačne odpovedať. Ciele v oblasti financií sú u každého investora odlišné a určite sa líšia aj pri konkrétnych investíciách. Zoberme si napríklad investíciu mladého človeka s cieľom sporenia na dôchodok, ktorej časový horizont je niekoľko desiatok rokov. Porovnajme ju s investíciou niekoho v strednom veku, kto si chce do troch rokov našetriť na auto.

Je úplne prirodzené, že každý investor bude očakávať inú hodnotu návratnosti. Aj napriek tomu však existuje jedna všeobecne uznávaná zásada. Podľa nej sa za „dobrú“ investíciu považuje taká investícia, ktorej priemerná návratnosť prevyšuje 7 %. Ak by ste ale chceli presnejšie určovať úroveň výhodnej návratnosti investície, závisela by napríklad od:

  • rizika, ktoré ste ochotní akceptovať
  • následkov straty celej počiatočnej investície
  • alternatívnych spôsobov využitia financií, ak by ste ich nevkladali do investície

Čo prezradí návratnosť investície z dlhodobého hľadiska?

Graf výkonnosti akciového indexu S&P 500
zdroj: fool.com

Na grafe vidíte každoročnú výnosnosť akciového indexu S&P 500 z rokov 2010 – 2020. Na prvý pohľad je jasné, že návratnosť z roka na rok výrazne stúpa a klesá. Niekedy sa dokonca dostane do záporných hodnôt a v roku 2011 bola presne na úrovni 0 %. Ako teda podľa týchto údajov zistíte, či sa vám oplatí do daného indexu investovať?

Stačí si vypočítať priemernú návratnosť zo sledovaného obdobia. Ak niekto investoval v roku 2010 do S&P 500, na konci roku 2020 sa tešil z návratnosti v hodnote 11,4 %. Okrem iného je tento údaj dôkazom, že stratégia dlhodobého držania investícií (buy-and-hold) dokáže „vyhladiť“ krátkodobé výkyvy vo vývoji cien na trhu. Vďaka tomu môžete s rastúcim investičným časovým horizontom akceptovať vyššiu mieru volatility.

Tip

Ak chcete čo najobjektívnejší výpočet návratnosti investície, hľadajte vzorce zamerané na Real Rate of Return, teda reálnu mieru návratnosti. V nich je zarátané zdanenie, inflácia a iné vonkajšie faktory, no sú oveľa komplikovanejšie.

Nevýhody návratnosti investície

Pozorný čitateľ si v predchádzajúcej časti článku mohol všimnúť jednu vlastnosť návratnosti investície, ktorá z nej robí potenciálne až nebezpečný nástroj. Nevýhod je však viac, preto si ich poďme postupne vymenovať, aby ste si na ne mohli pri sledovaní vašich investícií dávať pozor.

Neberie do úvahy čas

V určitých prípadoch môže zanedbanie časového faktoru spôsobiť až finančné problémy. Ide o to, že pri výpočte podľa vzorca uvedeného vyššie sa neberie do úvahy čas. 10-percentná návratnosť v priebehu jedného mesiaca je výhodnejšia, než 10-percentná návratnosť za 15 rokov. Pri investovaní sa preto nemôžete riadiť len na základe návratnosti.

Mohlo by sa vám totiž stať, že nevyužijete výhodnú investičnú príležitosť len preto, že za krátke obdobie nebola výnosná. Oveľa horší je však opačný prípad, kedy na základe krátkeho časového úseku s vysokou výnosnosťou usúdite, že daná investícia je výhodná. V skutočnosti ale môže byť dlhodobý trend prudko klesajúci a vám vtedy hrozí finančná strata.

Priestor na chyby vo výpočte

To, že si mieru návratnosti investície môžete hocikedy vypočítať sami, z nej robí príjemný nástroj na porovnávanie investícií. Pri určovaní čísel, s ktorými počítate, si však musíte dávať obzvlášť pozor. Nesprávne určenie profitu následkom pomýlenia s celkovou hodnotou či zanedbania poplatkov môže viesť k nereálne optimistickým výsledkom. A v prípade financií sa určite nechcete rozhodovať na základe chybných čísel.

Nadmerné vyhľadávanie vysokej návratnosti

Niektorí podnikatelia sa nechajú ovplyvniť hodnotou návratnosti investícií natoľko, že prestanú venovať pozornosť tým „menej výhodným.“ Treba si však uvedomiť, že pre vašu spoločnosť môžu mať veľký prínos aj investície, ktoré podľa návratnosti nie sú najlepšie. Nenechajte sa teda pomýliť počítaním a sledovaním iba tejto hodnoty a vnímajte celkový vplyv danej investície na váš biznis.

 počítanie návratnosti investície
zdroj: pexels.com

 

Výhody návratnosti investície

Niektoré z výhod, ako napríklad jednoduchosť výpočtu, už boli spomínané. Avšak to, že na zistenie návratnosti investície vám stačí pár sekúnd, je len jedna z výhod tohto nástroja.

Flexibilita

Obrovskou výhodou hodnoty návratnosti investície je široké spektrum možností jej aplikovania. Použitie nie je obmedzené iba na investície v zmysle nákupu akcií a obchodovania na burze. Podnikatelia môžu sledovať návratnosť investície napríklad pri marketingových kampaniach, nákupe nových strojov, alebo investíciách do nehnuteľností

Jednoznačné výsledky

Nepáčia sa vám komplexné analýzy, v ktorých musíte brať do úvahy viacero údajov a okolností, aby ste určili, či sa daná investícia skutočne oplatila? Hodnota návratnosti investície je výborná v tom, že vám zreteľne povie, aká je situácia. Záporné číslo znamená stratu, kladné profit. Nič viac vám netreba vedieť.

Podrobnejšie typy návratnosti

Niektoré z nevýhod návratnosti investície sa dajú eliminovať prispôsobením vzorca na výpočet. Napríklad, ak chcete brať do úvahy aj časový horizont, môžete si vypočítať ročnú návratnosť pomocou vzorca:

{ [ ( 1 + Celková Návratnosť ) ^ ( 1 / n) ] – 1 } * 100

Za „n” si dáte dobu trvania investície v rokoch a získate tak návratnosť investície prepočítanú na jeden rok. Existujú aj vzorce na výpočet hodnoty návratnosti prepočítané na jedno euro kapitálu spoločnosti alebo jedno euro v hodnote akcií danej spoločnosti.

Zhrnutie

Výpočet návratnosti investície by mal byť jedným zo základných nástrojov každého investora. Vďaka nemu viete v priebehu pár sekúnd, niekedy už na prvý pohľad, určiť výhodnosť vybranej investície. Získate tak lepší prehľad o tom, ktoré investičné kroky z minulosti vám vyšli a ktorým by ste sa mali do budúcnosti vyhýbať.

 

Martin Bittara

Vyštudoval som financie na University College Dublin a ako konzultant pomáhal založiť banku. Po príchode na Slovensko som sa podieľal na vybudovaní jedného z najväčších finančných brokerov. V súčasnosti spravujem peniaze a majetok v investičnom fonde pre privátnych investorov. Ako dlhoročný investor a trader som založil Investportal. Miesto, kde sa dozviete o aktívne riadených portfóliách, tradingu, alternatívnom investovaní aby ste naplno využili svoj investičný potenciál.

Ďalšie články

Sledujte nás na Facebooku

bitcoin Bitcoin
$63,381.00
ethereum Ethereum
$4,223.53
binancecoin Binance Coin
$487.47
tether Tether
$1.000
cardano Cardano
$2.17
solana Solana
$212.54
ripple XRP
$1.10
polkadot Polkadot
$44.67
litecoin Litecoin
$195.84
filecoin Filecoin
$64.32