Podielové fondy: Do ktorých investovať? [Porovnanie 2021]

notebook s grafom

Podielové fondy: Do ktorých investovať? [Porovnanie 2021]

Podielové fondy patria k obľúbeným investíciám mnohých ľudí. Niet sa však ani čomu čudovať. Predstavujú pasívny príjem a viete do nich investovať aj ako začiatočník. Urobiť tak viete samostatne, prípadne prostredníctvom banky. Nevýhodou investovania cez banku je, že zisk nie je celý váš. Inštitúcia má na ňom podiel. Ako teda správne investovať do podielových fondov a ktorý je najlepší?

 muž sledujúci vývoj podielových fondov
zdroj: Unsplash.com

 

Čo sú podielové fondy?

Podielový fond je často opisovaný ako spoločný majetok viacerých investorov. Jeho súčasťou sú cenné papiere a peňažné prostriedky. Základom práv k fondu sú podielové listy, ktoré presne vymedzujú, aká časť patrí danému investorovi. Všetko sa odvíja od výšky investície. Čím je vyššia, tým väčšiu časť majetku máte.

Podielové fondy vznikajú pomerne jednoducho. Stačí, aby viac investorov vložilo svoje úspory na jedno miesto, čiže do fondu. Všetok majetok ide do správy profesionálom. Označujú sa ako správcovská spoločnosť.

Správcovská spoločnosť je akciová spoločnosť. Predmetom jej podnikania je vytváranie a spravovanie štandardných fondov. Do tejto skupiny fondov sa zaraďujú aj podielové fondy. Okrem nich môže vytvárať a spravovať aj európske štandardné fondy a alternatívne investičné fondy. Na svoju činnosť musí mať správcovská spoločnosť povolenie od Národnej banky Slovenska. Zapísaná je v obchodnom registri.

Správcovská spoločnosť následne z viacerých menších súm vytvorí jednu väčšiu, ktorú investuje do cenných papierov. Celé investovanie je dohodnuté s investormi. Na začiatku sa vytvára investičná stratégia, ktorá je kľúčová, pretože opisuje celý priebeh investovania.

Výhodou podielových fondov je, že do nich môže investovať ktokoľvek. Počet ľudí je neobmedzený. Každý, kto peniaze investuje, sa podieľa nielen na svojom zárobku, ale aj na výnosoch ostatných.

Keď sa rozhodnete, že do podielového fondu zainvestujete, dostanete podielový list. Je to cenný papier a zvyčajne má listinnú podobu. Predstavuje vaše právo na zodpovedajúci podiel na majetku v podielovom fonde. Vďaka nemu tiež získate právo podieľať sa na výnose z majetku.

graf vývoja podielových fondov
zdroj: Unsplash.com

 

Spolu s podielovými fondmi sa stretnete ešte s označením podielnik. Ide o osobu, ktorá investuje do podielového fondu. Zákon o kolektívnom investovaní 203/2011 Z. z. charakterizuje podielnika ako: 

„Investor, ktorý svoje peňažné prostriedky použil na nadobudnutie cenných papierov alebo majetkových účastí v tuzemskom subjekte kolektívneho investovania alebo cenných papierov alebo majetkových účastí v zahraničných subjektoch kolektívneho investovania.”

Netreba zabúdať ani na depozitára. Je ním banka alebo pobočka zahraničnej banky na Slovensku. Dôležité je, aby mala povolenie na poskytovanie investičných služieb. Depozitár koná v záujme podielnikov a fondov.

Vedeli ste, že …

… podielový fond sa môže skladať aj z viacerých podfondov? Takýto typ sa nazýva aj strešný podielový fond.

Kto môže investovať do podielových fondov?

Investovanie do podielových fondov nie je vôbec náročné. Urobiť tak môžu fyzické i právnické osoby. Vo väčšine prípadov investori investujú pravidelne a dlhodobo. Takýmto spôsobom dokážu získať oveľa vyšší výnos.

Ak by ste o pravidelné investovanie nemali záujem, alebo naň nemáte čas, nie je to žiaden problém. Peniaze viete vložiť do fondu aj jednorazovo. Pri jednorazovom investovaní je dôležité vybrať si správny fond, a to taký, ktorý vám prinesie čo najlepšie výsledky.

Do podielových fondov sa zvyčajne investuje na niekoľko rokov. Investičný horizont začína na 2 rokoch. Peniaze môžete mať vo fonde 7 aj 10 rokov, niekedy viac.

Rada odborníka

Najväčšou výhodou podielových fondov je ich diverzifikácia. Znamená to, že pri investovaní si môžete vybrať, kam peniaze dáte. Nemusí ísť len o jeden fond. Pokojne ich rozdeľte na viacero častí. Takýmto spôsobom rozkladáte riziko. Ak by sa peniazom niečo stalo, neohrozíte ďalšie.

Podielové fondy si nemýľte s ETF fondmi

Podielové fondy si niektorí ľudia mýlia s ETF fondmi. Dôvod je ten, že hoci sa môžu zdať podobné, no majú viac odlišností, ako spoločných znakov. Pre lepší prehľad máme porovnanie.

 

Podielové fondy ETF fondy
 • ich cena je stálejšia, pretože sa s nimi obchoduje len raz za deň
 • obchoduje sa s nimi stále, preto sa cena pravidelne mení
 • nie sú verejne obchodované
 • sú verejne obchodované
 • poplatky za vstup a výstup a ročný poplatok za spravovanie
 • poplatok za nákup a predaj
 • v rámci podielových fondov sa z financií investuje priamo do komodity, cenných papierov či akcií
 • ETF sa riadia vývojom ceny, sledujú sumu aktíva a kopírujú jej pohyb a vývoj

Rozdielov medzi oboma fondmi je oveľa viac, no toto sú základné rozdiely. Pomôžu vám rozhodnúť sa, do čoho investovať.

Typy podielových fondov

Podielové fondy sa delia do viacerých skupín. Keď sa rozhodnete, že do nich budete investovať, je potrebné vedieť o všetkých. Porovnajte si ich a zistite, aká možnosť je pre vás najlepšia. Každému vyhovuje niečo iné, pretože každý má iné investičné ciele. Je len na vás, či budete investovať dlhodobo alebo krátkodobo, prípadne vložíte väčšiu alebo menšiu časť peňazí.

muž sediaci za stolom s notebookom
zdroj: Unsplash.com

 

Základné rozdelenie podielových fondov je na:

 • uzavretý typ
 • otvorený typ.

Uzavretý typ funguje tak, že správcovská spoločnosť musí zabezpečiť obchodovateľnosť fondu na trhu. Podielnik má ale na vyplatenie peňazí nárok až po uplynutí určitej doby, ktorá je uvedená v zmluve a na cennom papieri. Býva vopred dohodnutá.

Otvorený typ má zas výhodu v tom, že podielnik z neho môže kedykoľvek vystúpiť. Má tiež nárok na vyplatenie. Treba si ale dávať pozor. Vyplatená je len aktuálna hodnota podielu. Ak sa teda fondu nedarí, príliš veľa peňazí nedostanete. Môže sa stať, že prerobíte.

Otvorené fondy patria k obľúbenejším. Investorom poskytujú určitú slobodu v tom, že kedykoľvek budú potrebovať, môžu z nich vyjsť. Dôležité je ale sledovať trh. Ak je cena podielu nižšia ako investovaná suma, počkajte. Prísť o stovky či tisícky eur sa neoplatí.

Keď sa rozhodnete zainvestovať do otvorených podielových fondov, máte na výber ďalšie možnosti a typy. Delia sa podľa toho, kam sa vami investované peniaze dostanú. Od toho sa odvíja, či zarobíte viac alebo menej, a tiež aké riziko vám hrozí.

Samozrejme, platí, že čím vyššie riziko, tým väčší výnos peňazí môžete dostať. Na začiatok však zbytočne neriskujte príliš veľa. Nemusí sa vám to oplatiť.

Do kategórie otvorených podielových fondov patria:

 • fondy peňažného trhu
 • fondy krátkodobých investícií
 • dlhopisové fondy
 • akciové fondy
 • zmiešané fondy
 • štruktúrované fondy
 • realitný fond
 • fond alternatívnych investícií.

Fondy peňažného trhu

Pri takýchto investíciách dávate svoje peniaze do krátkodobých finančných nástrojov na finančnom trhu. Výhodou je nízke riziko, ktoré zaručuje, že fondy sú vhodné pre začiatočníkov a pre ľudí, ktorí nemajú príliš čas sledovať svoje investície a investičný trh.

Na druhej strane, nevýhodou týchto fondov sú nižšie výnosy v porovnaní s inými možnosťami. Keď sa teda stanete podielnikom, berte túto investíciu ako „doplnok”. Za dlhší čas vám prinesie len zopár desiatok eur. Peniaze sú ale zhodnotené a nie sú „len tak” na bankovom účte.

V rámci fondov peňažného trhu sú veľmi nízke, niekedy aj nulové, poplatky. Zo zarobenej sumy preto získate všetko. Peniaze sú kedykoľvek k dispozícií a majú vyššiu výkonnosť, ako napríklad termínované účty v bankách. Oplatí sa však do nich investovať len krátkodobo.

Fondy krátkodobých investícií

V rámci fondu krátkodobých investícií investujete do finančných nástrojov, ako sú prevoditeľné cenné papiere dlhového charakteru. Ďalej si viete vybrať vklad na bežný alebo vkladový účet, reverzné repo obchody či podielové listy. 

Fond môže investovať do:

 • derivátov
 • výmenných kurzov mien
 • kreditnej prirážky
 • indexov.

Jedinou podmienkou je, že fond nesmie investovať do akcií.

Pre investora poskytuje skvelú možnosť krátkodobého investovania. Oplatí sa aj začiatočníkom. Tak, ako však aj v prvej možnosti, počítajte skôr s nižším zárobkom.

notebook s grafom
zdroj: Unsplash.com

 

Dlhopisové fondy

Peniaze podielnikov sa investujú do dlhopisov alebo do akcií. Na rozdiel od prvých dvoch fondov, dlhopisový fond sa spája s vyšším rizikom. Mali by ste si preto naň dávať pozor. Na druhej strane, viete vďaka nemu zarobiť oveľa viac.

Dlhopisové fondy sú určené pre ľudí, ktorí hľadajú dlhodobejšie investovanie, čiže na rok či dva. Niekedy pokojne aj na dlhší čas. Keďže sa s nimi spájajú vyššie poplatky, je dobré nechať v nich peniaze dlhší čas.

Akciové fondy

Zo všetkých otvorených fondov sú akciové fondy najrizikovejšie, no tiež najvýhodnejšie. Majú potenciál najvyššieho rastu. Ak sa nebojíte a radi riskujete, sú pre vás najlepšou voľbou. Vyšší výnos prinášajú po určitej dobe, preto sú určené pre investorov hľadajúcich niečo na 5 až 7 rokov.

Keď sa rozhodnete, že do akciových fondov zainvestujete, počítajte s krátkodobými výkyvmi a poklesmi.

Akciové fondy majú viacero menších typov. Zamerané sú na jeden alebo viacero segmentov trhu. Napríklad, ak investujú len do akcií technologických firiem, ide o akciové technologické fondy. Ak sa investuje do farmaceutickej oblasti, ide o akciové farmaceutické fondy. Ďalej sa môže investovať do telekomunikačných, biotechnických a mnohých ďalších oblastí.

Investovanie do jednej finančne príťažlivej oblasti môže byť výhodné. Prinesie vám to vysoký zisk. Jednosektorové fondy ale nemusia byť také výhodné, ako vyzerajú. Ak sa niečo vo vami vybranej oblasti stane, riziko, že prídete o financie, je vysoké. Dobrou voľbou je preto investovanie do viacsektorových fondov. Riziko sa rozkladá na viac „miest” a je nižšie.

Akciové fondy sa následne delia ešte podľa geografického kritéria, čiže v rámci akej krajiny investujete.

Zmiešané fondy

Pri zmiešaných fondoch sa peniaze podielnikov ukladajú do viacerých aktív a na rôzne trhy. Investičná stratégia sa môže časom meniť. Fondy nemajú žiadne limity na podiely dlhopisov alebo akcií.

Riziko zmiešaných fondov je stredné. Investor by ale mal poznať stratégiu fondu, aby vedel, čo očakávať.

Investičný horizont je spravidla dvoj až trojročný. Ide o zlatý stred pre ľudí, ktorí nechcú klasiku vo forme fondov peňažného trhu, no pritom netúžia ani po vysokom riziku vo forme akciových fondov.

Štruktúrované fondy

Správca štrukturovaného fondu investuje do rôznych trhov. Základom je pevná doba splatnosti fondu a štruktúra, ktorá ochraňuje investície a stanovuje spôsob výpočtu výnosu. Štruktúrované fondy nie sú príliš rizikové a prinášajú stredne veľký výnos.

Realitný fond

Ako už z názvu vyplýva, realitný fond investuje do nehnuteľností alebo majetku realitných spoločností. Dôležité je spojenie s trhom nehnuteľností.

vývoj cien podielových fondov
zdroj: Unsplash.com

 

Fond alternatívnych investícií

Poslednou možnosťou otvorených fondov je fond alternatívnych investícií. V rámci neho sa investuje do likvidačných finančných aktív. Do nich síce investujú aj klasické fondy, no fond alternatívnych financií má voľnejšie limity prípustných aktív.

Ďalej fond investuje do:

 • komoditných derivátov
 • prevoditeľných cenných papierov
 • nástrojov peňažného trhu s vnoreným komoditným derivátom
 • drahých kovov
 • majetkových podielov
 • mnohých ďalších

 

Najvýhodnejšie podielové fondy

To, ako sa podielové fondy delia, už viete. Teraz je dôležité, aby ste zistili, aký fond si vybrať a kam peniaze dať. Najlepšou voľbou je pozerať, ako sa im darí a akým spôsobom sa do nich dá investovať.

Základom hodnotenia je výkonnosť podielových fondov. Podľa nej si overíte, či fond skutočne zarába, alebo z neho nebudete mať vôbec nič, a to ani po niekoľkých rokoch. Pri sledovaní grafu výkonnosti nezabúdajte na jednu vec. Je úplne normálne, keď fond občas klesne. Ovplyvňuje ho veľa vecí, ako napríklad svetové dianie či politika. Na vývoj sa pozrite z dlhodobého hľadiska.

Toto sú najvýhodnejšie podielové fondy za posledných desať rokov.

1. Franklin Technology Fund A(acc) EUR

Podielový fond Franklin Technology Fund A(acc) EUR je najvýhodnejším na trhu. Priemerný ročný výnos za desať rokov predstavuje 18,32 %. Patrí do kategórie akciových technologických fondov, čiže so sebou nesie určité riziko. Ak však peniaze správne rozdelíte, nemusíte sa ničoho báť.

Franklin Technology Fund A(acc) EUR patrí k dlhodobo výhodným fondom s vysokým zhodnotením vašich financií. Najviac sa oplatí investorom s dlhým investičným horizontom, napríklad 10 – 15 rokov.

Minimálna výška prvého vkladu je 4 500 €. Maximálny vstupný poplatok predstavuje 5,75 % a ročný poplatok v roku 2021 dosahuje 1,50 %.

2. Fidelity – Global Technology Fund A-DIST-EUR

Druhým v zozname je podielový fond Fidelity – Global Technology Fund A-DIST-EUR. Priemerný ročný výnos za desať rokov je v hodnote 16,93 %. Patrí do kategórie akciových fondov, čiže je rizikový. Orientuje sa na oblasť technológií.

Fond je určený skôr na pravidelné investovanie. Oplatí sa však aj jednorazový vklad. Investovanie je určené na dlhšiu dobu, aspoň na 10 rokov.

Správcovský ročný poplatok je v hodnote 1,50 % a maximálny vstupný poplatok zas v hodnote 5,25 %. Minimálna výška prvého vkladu nie je určená. Sami si vyberáte, koľko zainvestujete. Platí, že čím viac, tým vyšší zisk môžete mať.

3. BNP Parvest Disruptive Technology EUR

Podielový fond BNP Parvest Disruptive Technology EUR prináša priemerný ročný výnos za 10 rokov v hodnote 15,24 %. Rovnako ako prvé dva fondy, patrí do akciových fondov so zameraním na technológie. Je rizikovým, no keď peniaze rozdelíte alebo investujete nižšiu čiastku, nemusíte sa ničoho báť.

Fond BNP Parvest Disruptive Technology EUR investuje prevažne v Spojených štátoch. Vhodný je hlavne pre pravidelných investorov. Keď chcete investovať jednorazovo, zvoľte inú možnosť.

Ročné poplatky za spravovanie sú v hodnote 1,98 %. Investičný horizont je na minimálne 5 rokov. Minimálna výška prvého vkladu nie je určená. Sami si zvolíte, koľko budete investovať.

peniaze v pohári
zdroj: Unsplash.com

 

4. Franklin Templeton – Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)EUR

Podielový fond Franklin Templeton – Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)EUR má priemerný ročný výnos za desať rokov 14,89 %. Patrí do kategórie akciových fondov. Zaraďuje sa medzi najrizikovejšie. Cena pravidelne a pomerne výrazne kolíše.

Pravidelné investovanie sa oplatí najviac. Ak ste však jednorazovým investorom, nejaké riešenie určite nájdete. Jednorazová možnosť je určená pokročilým a skúsenejším obchodníkom.

Maximálny vstupný poplatok je v hodnote 5,75 % a ročný poplatok v hodnote 1,50 %. Minimálny vklad nie je určený.

5. BNP Paribas Funds Equity World Consumer Durables EUR

Priemerný ročný výnos podielového fondu BNP Paribas Funds Equity World Consumer Durables EUR za desať rokov je 13,35 %. Patrí do kategórie akciových fondov. Orientuje sa na oblasť tovaru dlhodobej spotreby. Investovanie doň je preto dlhodobé, na viac ako 10 rokov.

Podielový fond je určený hlavne skúseným klientom s pravidelnými investíciami. Na jednorazový vklad nemusí byť vhodný. Je vysoko rizikový.

Maximálny vstupný poplatok je v hodnote 3 % a minimálna investícia je 100 €

6. Fidelity – Global Health Care Fund A-ACC-EUR

Podielový fond Fidelity – Global Health Care Fund A-ACC-EUR má priemerný ročný výnos 12,35 % za 10 rokov. Patrí do kategórie akciových fondov a orientuje sa na oblasť zdravotníctva.

Fond je určený hlavne pre investorov s pravidelným investovaním. Pokojne však doň investujte aj jednorazovo. Minimálna výška prvého vkladu nie je určená, preto sa sami rozhodnete, kam chcete peniaze vložiť.

Ako investovať do podielových fondov?

Investovanie do podielových fondov môžete dvoma spôsobmi, a to:

 • samostatne
 • prostredníctvom banky.

Samostatné investovanie je určené pre skúsených investorov. Stačí si vybrať brokera, podielový fond a začať investovať.

Investovanie prostredníctvom banky je jednoduchšie. O všetko sa postará inštitúcia. Hoci sa celý proces spája s vyššími poplatkami, ale je rýchly. Pre začiatočníkov je ako stvorený.

Na to, aby ste investovali v rámci nejakej banky, nemusíte mať v nej otvorený klasický účet. Stačí, keď si zvolíte účet investorský. Je to výhoda, pretože nie každá banka má v ponuke zaujímavé podielové fondy.

Aké možnosti teda poskytujú jednotlivé banky a kde investovať? 

Podielové fondy VÚB 

K jedným z najlepších patria podielové fondy od VÚB banky, ktorá ich má vo svojej ponuke niekoľko. Najväčšie zastúpenie majú zmiešané fondy charakteristické tým, že peniaze sa ukladajú do viacerých aktív. Vďaka tomu, že investičná stratégia sa pravidelne mení, môže investor zarobiť oveľa viac, ako v prípade iných fondov.

Ďalej viete siahnuť aj po dlhopisových fondoch. V rámci nich banka investuje do dlhopisov iných spoločností. V ponuke nechýbajú ani fondy krátkodobých investícií.

Výkonnosť podielových fondov VÚB je dobrá. Ide o zlatú strednú cestu, ako získať dostatočný pasívny príjem. To, koľko zarobíte, sa odvíja najmä od výšky vašej investície. Čím je vyššia, tým vyšší obnos peňazí získate.

ČSOB podielové fondy

ČSOB podielové fondy sú druhou možnosťou, ako dobre a výhodne investovať. Banka má aj investičný program, ktorý funguje tak, že v pravidelných mesačných čiastkach investujete do vami vybraných fondov.

vývoj cien podielových fondov
zdroj: Unsplash.com

 

Ak by ste takéto investovanie nechceli, máte na výber iné možnosti. Zvoliť si dokážete aj jednorazové investovanie do fondov, ako:

 • ČSOB Fér Rastová SRI o.p.f.
 • KBC Eco Fund Water
 • Horizon 2030
 • Horizon KBC ExpertEase Defensive Balanced
 • Horizon Flexible Plan.

Podielové fondy Tatra banka

Investovať môžete aj v rámci Tatra banky. Pre zjednodušenie celého procesu si pre vás banka pripravila aj špeciálnu inflačnú kalkulačku, ktorá vás informuje o tom, aké financie stratíte, ak peniaze necháte „len tak” na účte. Nechýba ani investičná kalkulačka na výber správneho fondu.

Tatra banka má dva základné fondy:

 • Fond pre modrú planétu – očakávaný ročný výnos je 1,5 – 2,5 % a investícia je určená na minimálne 5 rokov. Maximálny podiel akcií je 25 %
 • Balanced fond – očakávaný ročný výnos je 1,5 – 2,5 % a investícia je určená tiež na minimálne 5 rokov. Maximálny podiel akcií je 30 %.

Vyberte si jeden podielový fond aj vy

Investovanie do podielových fondov je jednou z možností, ako získať pasívny príjem. Na začiatok je ale dôležité vybrať si správny fond. Na trhu sa stretnete s desiatkami rôznych fondov. Najvýkonnejšie sú akciové, no spája sa s nimi vyššie riziko. Ak ste preto začiatočník, poobzerajte sa skôr po iných, bezpečnejších typoch. Zainvestujte aj vy a prilepšite si o niekoľko stoviek či tisícok eur.

 

Martin Bittara

Vyštudoval som financie na University College Dublin a ako konzultant pomáhal založiť banku. Po príchode na Slovensko som sa podieľal na vybudovaní jedného z najväčších finančných brokerov. V súčasnosti spravujem peniaze a majetok v investičnom fonde pre privátnych investorov. Ako dlhoročný investor a trader som založil Investportal. Miesto, kde sa dozviete o aktívne riadených portfóliách, tradingu, alternatívnom investovaní aby ste naplno využili svoj investičný potenciál.

Ďalšie články

Sledujte nás na Facebooku

bitcoin Bitcoin
$63,381.00
ethereum Ethereum
$4,223.53
binancecoin Binance Coin
$487.47
tether Tether
$1.000
cardano Cardano
$2.17
solana Solana
$212.54
ripple XRP
$1.10
polkadot Polkadot
$44.67
litecoin Litecoin
$195.84
filecoin Filecoin
$64.32