Dividendy: Aká je ich podstata? [Najlepšie rady o zdaňovaní]

graf hodnoty akcií

Dividendy sú jedným z mnohých spôsobov, ako zarábať pomocou investovaných peňazí. Ich popularita dosiahla svoje maximum okolo polovice 20. storočia, no dodnes patria medzi dôvody pre nákup akcií. V článku sa dozviete, ako fungujú dividendy a ich zdaňovanie.

eurové bankovky
zdroj: pexels.com

Princíp fungovania dividend

Nákup akcií spoločností je bežnou investičnou stratégiou. V dnešnej dobe veľa ľudí investuje do akcií firmy, u ktorej predpokladajú nárast ich hodnoty. Snažia sa tak bojovať s infláciou a zhodnocovať svoje financie, aby v ďalekej budúcnosti mali z čoho žiť. Na akciách však môžete zarábať aj v oveľa kratšom časovom horizonte.

Nákupom akcií niektorej spoločnosti jej dávate k dispozícii peniaze, ktoré môže použiť na podnikanie. V prípade, že bude generovať profit, má táto spoločnosť tri možnosti:

  • reinvestovať s cieľom ďalšieho rastu spoločnosti
  • zníženie dlhu alebo výkup akcií od akcionárov
  • rozdelenie zisku medzi akcionárov.

 

Posledná zo spomenutých možností sa nazýva vyplácanie dividend. Dividendy sú teda formou rozdeľovania profitu danej spoločnosti medzi vlastníkov jej akcií.

Typy dividend

Najčastejšie sa dividendy vyplácajú vo forme peňazí. Nie je to však pravidlom a spoločnosť sa môže rozhodnúť aj pre jednu z alternatívnych možností.

Peňažné dividendy

Vyplácanie peňažných dividend prebieha podobne ako bežná výplata. Vo vopred stanovený dátum vám spoločnosť na účet pošle určitú sumu peňazí, ktorá bude závisieť okrem iného aj od výšky profitu, ktorý spoločnosť dosiahla za posledný štvrťrok alebo rok.

Majetkové dividendy

Ak sa firma rozhodne dividendy vyplatiť vo forme majetku, musíte sa pripraviť na prekvapenie. Vedenie sa môže rozhodnúť pre čokoľvek. Dôležité je len to, aby akcionári dostali vybraný majetok v hodnote dividendy. Napríklad, ak má spoločnosť v sklade hodnotné obrazy, ktorých sa potrebuje zbaviť, môže ich rozdať akcionárom pri príležitosti vyplácania dividend. Ako ďalšie príklady môžeme uviesť zlato, striebro, alebo aj kávu.

Akciové dividendy

K tomuto typu dividend sa spoločnosť prikláňa v situácii, keď nemá na účte finančné prostriedky, alebo sa snaží o zníženie hodnoty akcie. Ak by ste boli akcionárom spoločnosti pri vyplácaní tohto typu dividend, nedostali by ste na účet peniaze. Namiesto toho by vám pridelili dodatočné akcie.

graf hodnoty akcií
zdroj: pexels.com

Ako sú dividendy vyplácané?

V prvom rade musí vyplatenie dividend schváliť valné zhromaždenie spoločnosti. S týmto rozhodnutím súvisia dva dôležité dátumy:

  • dátum záznamu – na to, aby ste mali nárok na vyplatenie dividendy, musíte akcie spoločnosti vlastniť ešte pred týmto dátumom
  • dátum výplaty – v tento deň budú dividendy vyplatené

 

Výška dividendy závisí od viacerých faktorov týkajúcich sa podnikateľských aktivít spoločnosti. Hlavným z nich je výška profitu, lebo bez zárobkov by neboli peniaze na vyplácanie. Taktiež sa pri určovaní výšky dividend pre bežných akcionárov musí zohľadniť vyplatenie prioritných akcionárov, zadlženosť spoločnosti, alebo jej investičné plány.

Interval vyplácania dividend si každá spoločnosť určí sama. Najčastejšie sa môžete stretnúť s kvartálnymi dividendami, ktoré akcionári dostávajú každé tri mesiace. Niektoré spoločnosti však preferujú vyplácanie raz alebo dvakrát do roka. Okrem pravidelných dividend existujú aj mimoriadne, ktoré sa udeľujú vo výnimočných prípadoch, napríklad pri likvidácii majetku spoločnosti.

Vedeli ste, že…

… najvyššie dividendy svojim akcionárom platia veľké spoločnosti ako Coca-Cola, Johnson & Johnson, Microsoft, či Apple? 

Zdaňovanie dividend

Mnohí investori sa dividendám vyhýbajú preto, aby nemuseli riešiť ich zdaňovanie. Ak sa ale budete držať niekoľkých zásad, jednoducho sa vyhnete prípadným problémom.

Čo hovorí zákon?

V Zákone o dani z príjmov v §43 sa píše: „Daň sa vyberá zrážkou vo výške 7 % z príjmov podľa odseku 3 písm. r) a s) okrem príjmov zdaňovaných podľa písmena c),“ pričom odsek 3 písmeno r) hovorí práve o dividendách. Pokiaľ ide o spoločnosti so slovenským pôvodom, nie je problém. Keď ale daň zrážkou rieši ten, kto daný príjem vypláca, museli by zahraničné spoločnosti platiť dane podľa slovenských zákonov. Ako asi tušíte, takto sa to v praxi nedeje.

Aká je realita?

Daňový úrad v skutočnosti až tak netrápi, kto a ako daň z príjmu zaplatí. Dôležité je, aby bola v správnom čase a v správnej výške uhradená. Vzhľadom na to, že spoločnosti zo zahraničia neplatia dane z dividend za svojich akcionárov, najlepšie urobíte, ak túto formu príjmu uvediete vo svojom daňovom priznaní.

Výška dane z dividend

Predpokladajme, že ste ako fyzická osoba s občianstvom v SR dostali dividendu. Sadzba dane a spôsob jej úhrady bude závisieť od pôvodu platiacej spoločnosti. Konkrétne môžu nastať tri prípady:

  • tuzemská spoločnosť – sadzba dane je 7 % a zdanenie prebieha zrážkou
  • zahraničná spoločnosť zo zmluvného štátu – sadzba dane je 7 % a zdanenie prebieha v daňovom priznaní príjemcu dividendy
  • zahraničná spoločnosť z nezmluvného štátu – sadzba dane je 35 % a zdanenie prebieha v daňovom priznaní príjemcu dividendy

 

Príklad: Ste vlastníkom akcií spoločnosti so sídlom v Martine, ktorá za rok 2020 generovala profit a vedenie sa rozhodlo vyplatiť akcionárom dividendy. Jedným z nich ste aj vy, následkom čoho ste získali nárok na 1000€. Keďže ste občanom SR a spoločnosť pochádza tiež zo Slovenska, aplikujeme prvú z troch vyššie spomínaných možností. Spoločnosť je teda povinná zdaniť dividendu zrážkovou daňou vo výške 7 %. Vám bude na účet pripísaných (1000 * 0,07) = 930 € bez povinnosti ďalšieho zdaňovania. Ak by ale spoločnosť nesídlila na Slovensku, ale v nezmluvnom štáte, musíte vo vašom daňovom priznaní uviesť príjem vo výške 1000 € z dividend a zdaniť ho so sadzbou 35 %. Nakoniec by ste si teda mohli nechať iba (1000 * 0,35) = 650€.

daňové priznanie
zdroj: pexels.com

Ako si zjednodušiť zdaňovanie dividend?

Predtým, než najbližšie investujete do fondov, zamyslite sa nad vašim cieľom. Ak od investície neočakávate krátkodobý príjem, je zbytočné, aby ste dostávali dividendy vyplatené na váš bankový účet. V takom prípade by ste museli riešiť zdaňovanie príjmu z investícií, čo vám skomplikuje situáciu najmä vtedy, ak je vašim jediným zdrojom financií okrem dividend závislá činnosť. Aj keď za vás doteraz robil daňové priznanie zamestnávateľ, kvôli dividendám by táto povinnosť prešla na vás.

Ak ale investujete do akciových fondov s cieľom dlhodobého a postupného zhodnocovania peňazí (napríklad šetrenie na dôchodok), môžete sa zdaňovaniu dividend vyhnúť. Nemyslite si, že sa vyhnete plateniu dane, ale aspoň nebudete musieť riešiť daňové priznanie. Niektoré fondy poskytujú možnosť reinvestovania financií v prípade získania dividend.

Daň za vás vyrieši fond formou zrážky a peniaze sa automaticky investujú do ďalších akcií, čo je z hľadiska vášho dlhodobého investičného zámeru výhodné. Zároveň vám nebudú na účet vyplatené žiadne peniaze, takže vám nevznikne priama povinnosť platenia daní alebo uvádzania dividend v daňovom priznaní.

Tip

Investovanie s cieľom získavania dividend je stabilné, veľmi predvídateľné a neprináša veľké riziká.

Netreba sa ich báť

Dividendy a ich zdaňovanie môžu zo začiatku pôsobiť komplikovane, ale rozhodne sa ich netreba báť. Ak ste odkladali investovanie do akcií kvôli nedostatku informácií o daňových povinnostiach, ktoré s nimi súvisia, je načase začať hľadať akciové fondy a využiť šancu na zhodnotenie vašich peňazí.

Martin Bittara

Vyštudoval som financie na University College Dublin a ako konzultant pomáhal založiť banku. Po príchode na Slovensko som sa podieľal na vybudovaní jedného z najväčších finančných brokerov. V súčasnosti spravujem peniaze a majetok v investičnom fonde pre privátnych investorov. Ako dlhoročný investor a trader som založil Investportal. Miesto, kde sa dozviete o aktívne riadených portfóliách, tradingu, alternatívnom investovaní aby ste naplno využili svoj investičný potenciál.

Ďalšie články

Sledujte nás na Facebooku

bitcoin Bitcoin
$63,381.00
ethereum Ethereum
$4,223.53
binancecoin Binance Coin
$487.47
tether Tether
$1.000
cardano Cardano
$2.17
solana Solana
$212.54
ripple XRP
$1.10
polkadot Polkadot
$44.67
litecoin Litecoin
$195.84
filecoin Filecoin
$64.32