ESG Fondy: Ako si vybrať ten najlepší? [Stručný návod]

Alt: Zeleň a peniaze

Už pár rokov sa ESG fondy a ESG investovanie stávajú zaujímavým prvkom v investičnom portfóliu čoraz väčšieho množstva ľudí. Obľubu si získavajú najmä pre svoje zaujímavé zhodnotenie. Využijete aj vy nové, moderné a dokonca sociálne investovanie? 

Alt: Peniaze
Zdroj: Pixabay.com

 

Čo je ESG 

ESG je ináč povedané sociálne zodpovedné investovanie. Skratka ESG vychádza z anglického Environmental, Social and Governance. Jednotlivé slová v preklade znamenajú životné prostredie, sociálnosť a správu. Znamená to teda, že ak fond investuje v štýle ESG, musí pri svojom podnikaní dodržiavať a spĺňať určité kritériá z uvedených troch okruhov. 

Ide o kritériá v oblasti životného prostredia, sociálnej oblasti a správy vedenia spoločnosti (ESG). Žiadna spoločnosť samozrejme nemôže prejsť všetkými testami v každej kategórii, preto sa investori musia rozhodnúť, čo je pre nich najdôležitejšie. 

Tri segmenty ESG 

Ak investujete do ESG, peniaze nielen zhodnocujete, ale podporujete aj dobrú vec. Investujete totiž do sektorov: 

 • Životné prostredie (Environmental) – tieto kritériá zohľadňujú, ako spoločnosť pristupuje k prírode, aké je energetické využitie spoločnosti, ako nakladá s nebezpečným odpadom, spôsob predchádzania znečisťovaniu prírody, ochrany prírodných zdrojov a zaobchádzania so zvieratami. 
 • Sociálne (Social) kritériá skúmajú, ako firmy riadia vzťahy so zamestnancami, dodávateľmi, zákazníkmi a komunitami, kde pôsobia. Toto kritérium sleduje, či firma spolupracuje so spoločnosťami a dodávateľmi, ktorí majú rovnaké hodnoty. Daruje spoločnosť percento zo svojich ziskov miestnej komunite alebo podporuje zamestnanca v dobrovoľníckej práci? Aj týmto sa toto kritérium zaoberá.. 
 • Správa (Governance) – zaoberá sa vedením spoločnosti, odmeňovaním vedúcich pracovníkov a právami akcionárov. Sleduje, či spoločnosť používa presné a transparentné účtovné metódy a či akcionári dostávajú príležitosť hlasovať o dôležitých otázkach. Dohliada tiež na to, či sa spoločnosti vyhýbajú konfliktu záujmov pri výbere členov predstavenstva, nevyužívajú politické príspevky k získaniu neprimerane priaznivého zaobchádzania a či sa nezúčastňujú nezákonných praktík.

Nejde však len o tieto tri hlavné oblasti. Pre presnejšiu metodiku určovania existuje 16 všeobecných a 21 špecifických pravidiel. 

16 všeobecných pravidiel pre ESG firmy je: 

 1. Životné prostredie
 2. Spotreba energií a produkcia skleníkových plynov
 3. Voda
 4. Biodiverzita, znečistenie odpadmi
 5. Pracovné podmienky, najmä nediskriminácia menšín na pracovisku
 6. Zdravie a bezpečnosť práce
 7. Spoločenské vzťahy
 8. Vzťahy zákazníkov a dodávateľov
 9. Zodpovednosť za výrobky
 10. Lokálne spoločenstvo a práva človeka
 11. Nezávislosť predstavenstva akciovej spoločnosti
 12. Audit a kontrolné mechanizmy
 13. Systém odmien
 14. Práva akcionárov
 15. Rozhodovanie a rokovanie podľa pevných zásad
 16. Transparentnosť a zodpovednosť v platení daní

 21 špecifických kritérií 

 1. Životné prostredie
 2. Rozvoj zeleného automobilizmu
 3. Vývoj a výroba alternatívnych energetických zdrojov
 4. Zodpovedný prístup k lesom pri výrobe papiera
 5. Financovanie ekologicky zodpovedných projektov
 6. Zelené poistenie
 7. Zelená obalová technika
 8. Zelená chémia
 9. Recyklovanie papiera
 10. Bioetika
 11. Prístup k liekom (farmaceutický priemysel)
 12. Bezpečnosť liekov a farmaceutických výrobkov
 13. Bezpečnosť v dopravných prostriedkoch
 14. Bezpečnosť v autách
 15. Prístupnosť pre všetkých k informatickým a telekomunikačným zariadeniam
 16. Zodpovedný marketing
 17. Prístup k finančným produktom
 18. Vývoj zdravých a nezávadných potravín
 19. Boj proti fajčeniu tabaku
 20. Novinárska etika
 21. Ochrana osobných údajov

Náčrt týchto kritérií ukazuje, ako je celá problematika ESG komplexná. Nejde teda len o firmy podnikajúce priamo v oblasti životného prostredia, ESG sa môže aplikovať v podstate na všetky firmy, ktoré sa správajú zodpovedne. 

Alt: Zeleň
Zdroj: Pixabay.com

 

História ESG investovania

Rozmach ekológie a záujem o ňu začali vytvárať tlak na nadnárodné spoločnosti a organizácie, aby ponúkli nové pravidlá pre sociálne, ekologické a dlhodobé investovanie. 

V roku 2006 vydala OSN usmernenia pre zodpovedné a dlhodobé investovanie. Inšpirovala sa dokumentom Who Cares Wins od Iva Knoepfela. Nosnou myšlienkou je spojenie etických pravidiel so ziskovosťou firiem. Nejde teda len o moralistov, ktorí nehľadia na zisk, ale vďaka rozvoju ekologických technológií a lepším vzťahom, budujú dlhodobo lepšie podniky. Od roku 2013 sa začalo pravidelne objavovať hodnotenie firiem podľa kritérií ESG. 

Vedeli ste, že…

… už v 90. rokoch sa začali objavovať tendencie po presnejšom definovaní etických pravidiel s ohľadom na životné prostredie? 

Ak si pozriete najväčšie ESG fondy na svete, zistíte, že fondy investujú do firiem, akými sú Microsoft, Amazon, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Nike, Tesla, Walt Disney, Pepsico, Apple, LG, SAP, Siemens, Allianz, Loreal, Adidas, Facebook, Alphabet a iné. 

Inými slovami, ide o najväčšie spoločnosti na svete, ktoré predávajú svoje produkty a služby po celej planéte.

Fondy ESG a ich manažéri preto podľa niektorých nevymysleli nič nové. Nenašli nové a lepšie firmy, na ktorých zarobí investor viac peňazí. Vymysleli iba marketingovo investičný príbeh, ktorý je zabalený do niečoho, čo má za úlohu zaujať určitý typ ľudí, ktorí by inak svoje peniaze na trh neinvestovali. Na druhej strane, záujem o spoločenskú zodpovednosť nadnárodných firiem svetu rozhodne pomáha. 

Trendom je nízkouhlíková ekonomika 

Kritériá ESG sú dnes už bežnou súčasťou rozhodovania investičných spoločností o tom, do ktorých firiem budú investovať. Avšak, nejde len o súkromné, ale aj štátne subjekty, napríklad pri investícií do štátnych dlhopisov

Takéto investičné snahy predpokladajú, že zhodnotenie kapitálu možno dosiahnuť spoločensky zodpovedným spôsobom. Pri každej investícií je preto nutné dôkladne posudzovať nielen základné ekonomické a finančné ukazovatele, ale aj sociálne, etické a environmentálne faktory. Takýto spôsob investovania vytvára hodnotu nielen pre investora, ale aj pre celú spoločnosť. 

Ako príklad takéhoto prístupu je možné uviesť spojenie veľkých inštitucionálnych investorov, ako sú napríklad Amundi, Aberdeen Standard Investments, BlackRock, Franklin Templeton a mnoho ďalších pod iniciatívou Net Zero Asset Managers (NZAM). Títo investori si kladú za cieľ investíciami podporovať firmy dbajúce na prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo do roku 2050. 

Ako investovať do ESG? 

Investor má prakticky dve možnosti:

 • buď si kúpi existujúcu ETF ESG, ktorá už obsahuje výber firiem podľa kritérií ESG alebo
 • nakúpi priamo akcie firiem, ktoré sa umiestňujú na popredných rebríčkoch ESG 

Výhody i nevýhody sú prakticky rovnaké ako u každého ETF alebo jednotlivého investovania do akcií. ETF nám ponúka rovnomerné rozloženie zisku a prístup k akciám z celého sveta. Sledovanie jednotlivých akcií zase umožní cielený nákup, za čo však vyžaduje od investora ďaleko viac času na získavanie informácií a ich dostupnosť v prípade malého hráča. Veľké fondy sú vždy lepšie informované a môžu reagovať oveľa rýchlejšie na situáciu, než drobní investori. 

Poznáte zaujímavé ESG fondy? 

Amundi MSCI World ESG Leaders Select UCITS ETF spoločnosť vyberie vždy niekoľko najlepšie hodnotených firiem podľa kritérií ESG na každom kontinente. Podiel žiadnej z nich pritom nesmie presiahnuť 5 % z fondu. Zriaďovatelia však vopred zo zoznamu vylučujú firmy ťažiace uhlie, výrobcov tabaku, alkoholu a zbraní. Pozrime sa na najzaujímavejšie fondy:

HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETS 

Tento ETF fond sa špecializuje na rozvíjajúce sa trhy s tým, že hľadá spoločnosť s najmenšou ekologickou stopou a nezávislou na energii z uhlia. Tento fond patrí k jedným z najlepšie zarábajúcich. Za päť rokov svojej existencie ponúkol investorom zhodnotenie vo výške 53,5 %. V jeho portfóliu majú najväčšie zastúpenie spoločnosti Taiwan Semiconductor Manufacturing, Tencent, Alibaba, China Mobile, Meituan Dianping. 

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITFS ETF

Predstavitelia tohto fondu reagujú na problém, že mnoho spoločností, ktoré sa zaoberajú ESG, je veľmi malých, a teda sa môžu na burze stať ľahkou obeťou vysokej volatility. Investičný fond sa taktiež vyhýba nadnárodným kolosom. Tento fond hľadá priamo spoločnosti zaoberajúce sa životným prostredím a problematikou obnoviteľných zdrojov. V jeho portfóliu nájdeme cez 270 spoločností, z ktorých najväčšie zastúpenie majú firmy NextEra Energy, NTT Docomo, Accenture. 

SPDR STOXX Europe 600 ESG screened UCITS ETF

Tento fond má veľmi jednoduchú metódu. Podľa kritérií ESG vypracuje zoznam 600 spoločností v Európe, ktoré potom nakupuje. Zo zoznamu sú samozrejme vopred vylúčené zbrojárske firmy, výrobcovia alkoholu a tabaku, alebo ťažiari uhlia. Najviac zastúpenými firmami v tomto ETF sú Nestlé, Roche Holding, Novartis, ASML Holding, AstraZeneca.

Alt: Zeleň a peniaze
Zdroj: Pixabay.com

 

Aké ESG akcie zvoliť? 

Nedá sa povedať, ktoré akcie sú lepšie alebo horšie. Na finančnom trhu sa ani pri ESG nedá predpovedať, či ESG firmy budú rásť. Niektoré sú ale pravidelne vyhodnocované ako najperspektívnejšie ESG firmy. Investori im veria a angažujú sa v segmentoch, ktoré by mali priniesť svetlú budúcnosť. Ide napríklad o 5 zaujímavých spoločností: 

1. Ørsted

Najväčší distribútor elektrickej energie v Dánsku. Spoločnosť patrí k modelom ekologickej transformácie. Predtým sa orientovala na ropu a zemný plyn, následne sa začala systematicky zbavovať ropných polí a ťažobných aktivít. Od roku 2006 redukovala produkciu CO2 o viac ako 80 %. Teraz sa špecializuje najmä na veterné elektrárne postavené na mori. 

2. Chr. Hansen Holding

Ďalšia dánska spoločnosť v rebríčku ESG. Toto laboratórium sa zaoberá mikrobiológiou. Výsledky jej výskumov sú aplikované v mnohých odvetviach od potravinárskeho priemyslu až po priemysel farmaceutický. Vysoké postavenie v rebríčku ESG je zapríčinené najmä snahou firmy nahradiť pesticídy vo svete ekologickejším riešením. 

 

3. Neste

Fínska spoločnosť Neste sa venuje rafinérii ropy a distribúcii ropných výrobkov. Vlastní cez 1000 čerpacích staníc vo Fínsku a v pobaltských krajinách. Snaží sa nájsť iný model ako predaj ropy a veľké prostriedky investuje do obnoviteľných zdrojov. Patrí tiež k lídrom vo výrobe obnoviteľného dízlu. 

4. Cisco

Viac ako polovica jej obratu, 25 miliárd dolárov, spĺňa prísne pravidlá ESG. Avšak, niektoré neziskové organizácie upozorňujú, že spoločnosť by si mala lepšie ustrážiť, či jej dodávatelia technologického materiálu taktiež spĺňajú kritériá ESG. 

5. Autodesk

Známy výrobca softvéru pre konštruktérov všetkého druhu patrí k lídrom ESG. Svoje vysoké skóre na poli ESG dosiahla firma predovšetkým užívaním zelenej energie na svojich pracoviskách, vyplatenými daňami v mieste podnikania a investíciami do dlhodobého vývoja. Ďalším veľkým plusom tejto spoločnosti je vysoký podiel žien v predstavenstve.

 

Martin Bittara

Vyštudoval som financie na University College Dublin a ako konzultant pomáhal založiť banku. Po príchode na Slovensko som sa podieľal na vybudovaní jedného z najväčších finančných brokerov. V súčasnosti spravujem peniaze a majetok v investičnom fonde pre privátnych investorov. Ako dlhoročný investor a trader som založil Investportal. Miesto, kde sa dozviete o aktívne riadených portfóliách, tradingu, alternatívnom investovaní aby ste naplno využili svoj investičný potenciál.

Ďalšie články

Sledujte nás na Facebooku

bitcoin Bitcoin
$63,381.00
ethereum Ethereum
$4,223.53
binancecoin Binance Coin
$487.47
tether Tether
$1.000
cardano Cardano
$2.17
solana Solana
$212.54
ripple XRP
$1.10
polkadot Polkadot
$44.67
litecoin Litecoin
$195.84
filecoin Filecoin
$64.32