Kam investovať: Tipy nielen pre začínajúcich investorov

Kam investovať a prečo, sú otázky, ktoré sa radia u každého začínajúceho investora medzi prvoradé. Pre váhavých začínajúcich investorov, ktorí si kladú otázku, či investovanie je vôbec dobrý nápad, áno je. Investovaním si dokážete zabezpečiť dve dôležité veci. Prvou je poraziť infláciu, ktorá pravidelne znehodnocuje peniaze a druhou je zhodnotenie kapitálu. Na otázku kam investovať neexistuje jednoznačná odpoveď. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím by si mal investor jasne stanoviť plán a určiť si investičné ciele, časový horizont investovania a mieru akceptovaného rizika. V článku si ukážeme niekoľko investičných tipov a s nimi spojené ich hlavné výhody a nevýhody.

Akcie

Akcie sú cenné papiere a pre mnoho investorov variantou číslo jedna. Investovanie do akcií je vhodný spôsob, ako uložiť peniaze na dlhé obdobie. V tomto prípade aspoň na 10 a viac rokov. Čím kratší časový horizont je spojený s investovaním do akcií, tým väčšiemu riziku sa investor vystavuje. Je to z dôvodu vysokej volatility na trhoch.

Výhody

 • Kúpou akciových titulov sa zároveň stávate aj čiastkovým podielnikom danej firmy a zúčastňujete sa na vyplácaní dividend.
 • Na Slovensku platí od roku 2016 výnimka v zákone o dani z príjmov. Zákon č. 595/2003 Z.z oslobodzuje od dane príjmy z predaja akcií pod podmienkou, že investor je fyzická osoba, akcie sú držané viac ako jeden rok a obchodované na niektorej z búrz.

Nevýhody

 • Výber jednotlivých akciových titulov do svojho portfólia môže byť z technického hľadiska zložitý proces. V tomto prípade sa investor vystavuje zároveň oveľa väčšiemu riziku oproti tomu, ak by volil akciové indexy.
 • Investovanie do akcií nie je vhodné v krátkom časovom horizonte.
zdroj: dreamstime

Dlhopisy

Rovnako ako akcie, aj dlhopisy sú cenné papiere a sú obľúbeným nástrojom konzervatívnych investorov. Z historického hľadiska predstavujú jednu z najstarších foriem investícií. Dlhopisy sú v podstate pôžičky. Vydaním dlhopisu sa emitent (firma alebo štát) zaväzuje splatiť v určitom časovom horizonte pôžičku aj s náležitým úrokom, ktorý predstavuje zisk pre investora.

Výhody

 • Investor má dopredu stanovený výnos. 
 • Dlhopisy sú všeobecne považované za bezpečnú investíciu. Nie je však dlhopis ako dlhopis. Treba byť obozretný pri korporátnych dlhopisoch a akej firme požičiavate svoje peniaze. Aj keď firemné dlhopisy zväčša ponúkajú vyššie výnosy ako štátne, v tomto prípade je na mieste prehodnotiť pomer rizika k výnosom. 

Nevýhody 

 • Dlhopisy sú charakteristické nižšími výnosmi, ktoré väčšinou neporazia ani infláciu. Investície do korporátnych dlhopisov, ktoré ponúkajú vyšší výnos nesú so sebou vyššie riziká straty.
 • Pri investovaní do dlhopisov sa nestávate podielnikom firmy.

Zlato

Z dlhodobého hľadiska je zlato považované za bezpečný prístav investorov počas ekonomickej nestability. Príkladom je pandemická situácia, počas ktorej trhy niekoľko mesiacov klesali a zlato naopak rástlo na hodnote. Ak však hľadáte príležitosti ako zhodnotiť kapitál, zlato nie je vhodná voľba. Tento kov slúži len ako uchovávateľ hodnoty. Fyzické zlato kúpite v podobe tehličiek, mincí, alebo iných odliatkov. 

Výhody

 • Spoľahlivý uchovávateľ hodnoty.
 • Fyzické vlastníctvo môže byť výhodou v prípade ekonomickej katastrofy. 

Nevýhody

 • Zlato ponúkané za maloobchodné ceny cez sprostredkovateľov je výrazne drahšie, ako je jeho trhová cena. Naopak, pri spätnom predaji dostanete výrazne menej oproti trhovej cene.
 • S úschovou zlata môžu byť spojené nemalé poplatky. Prihliadajúc na fakt, že zlato je len uchovávateľ hodnoty, po odpočítaní všetkých nákladov môže trvať dlhé roky, kým sa dostanete so svojou investíciou aspoň na nulu.

Vedeli ste, že…

Odborníci sa zhodujú, že investícia do zlata by nemala presiahnuť 5% z celkového investovaného kapitálu. Je to preto, že zlato nemožno považovať za vhodný nástroj zhodnotenia majetku.

Nehnuteľnosti

Nehnuteľnosti predstavujú u Slovákov obľúbený spôsob, ako zhodnotiť svoje peniaze. Pri investovaní do nehnuteľností je častokrát využívaný aj tzv. dobrý dlh. Investor kupuje nehnuteľnosť na hypotéku za účelom prenájmu. Ideálny prípad nastáva, ak výška nájmu pokryje splátku hypotéky a zároveň vytvára pasívny príjem tým, že výška nájmu prevyšuje pravidelnú splátku hypotéky.

zdroj: dreamstime

Výhody

 • Pri vlastníctve nehnuteľnosti po dobu viac ako 5 rokov je majiteľ oslobodený od platenia daní. 
 • Ak nemáte dostatok finančných prostriedkov na kúpu nehnuteľnosti, cez fondy môžete investovať do realitných projektov.

Nevýhody

 • Nižšia likvidita- niekedy môže predaj nehnuteľností trvať dlhšie. 
 • Nevhodný výber nájomníka môže spôsobiť problémy s vyššími nákladmi na prevádzku a údržbu nehnuteľnosti.

Forex 

Ide o obchodovanie menových párov na burze. Forex je najväčší a najlikvidnejší trh sveta. Obchodovanie je možné 5 dní v týždni 24 hodín denne. Aj preto je čím ďalej, tým viac vyhľadávaný novou vlnou moderných investorov. K prístupu na forexový trh postačuje iba počítač a pripojenie na internet. Obchodovať na Forexe môžete pomocou brokera.

Výhody

 • Poplatky spojené s obchodovaním menových párov sú nízke. 
 • Zarábate vo všetkých smeroch trhu čo dáva príležitosť na obrovské zisky. 

Nevýhody

 • Vysoká volatilita trhov a neznalosť môže dohnať obchodníka k veľkým stratám.
 • Treba byť veľmi obozretný pri výbere brokera.

Komodity

Komodity predstavujú zaujímavú možnosť diverzifikácie portfólia. Medzi najznámejšie patria, zlato, ropa, zemný plyn, obilniny, káva atď. Rovnako ako menové páry, aj komodity sú obchodovateľné na burze cez brokerské spoločnosti.

Výhody

 • Možnosť obchodovania vo všetkých smeroch trhu, čo prináša potenciál vysokých ziskov.
 • Investor nekupuje fyzické komodity, ale obchoduje pomocou futures alebo CFD kontraktov.

Nevýhody

 • Ekonomické vyhlásenia môžu spôsobiť veľké výkyvy na trhoch.
 • Obchodovanie komodít vyžaduje vyšší kapitál.
zdroj: dreamstime

Kryptomeny

Kryptomeny sú decentralizované digitálne platidlá (vlastníkom nie sú banky ani žiadny štát), ktoré sú spojené s blockchain technológiou. Prvou kryptomenou bol bitcoin a vznikol pred vyše 10 rokmi. Momentálne trh ponúka niekoľko tisíc kryptomien, ktoré sa dajú obchodovať na krypto burzách. Extrémne vysoká volatilita trhu dokáže priniesť veľké zisky, ale zároveň aj vysoké straty.

Výhody

 • Na rozdiel od fiat peňazí, kryptomeny majú deflačný charakter (rastú na hodnote). 
 • Na vykonanie platieb nie sú potrebné žiadne tretie strany ako napríklad banky. 

Nevýhody

 • Nenávratnosť- ak sú kryptomeny poslané na chybnú adresu, transakcia je stratená. 
 • Burzy sú vystavované útokom hackerov, čo môže spôsobiť stratu kryptomien. Preto sa pri dlhodobom investovaní odporúča držať kryptomeny na externých peňaženkách.

P2P pôžičky

P2P (person to person) sú pôžičky realizované mimo banku. Poskytovateľmi úveru sú ľudia, ktorí majú voľné finančné prostriedky. Ide o investorov, ktorí poskytujú pôžičky na úrok. Pôžičky sú poskytované na online platformách.

Výhody

 • Voľba variabilnej dĺžky investície v rozmedzí niekoľkých týždňov až rokov. 
 • Objem svojich finančných zdrojov môžete rozdeliť a poskytnúť viac ľuďom, čím docielite lepšiu diverzifikáciu.  

Nevýhody

 • Poskytovanie P2P pôžičiek nie je regulované Zákonom o spotrebiteľských úveroch. 
 • Môže sa stať, že dlžník prestane splácať. Preto by zúčastnené subjekty mali zvážiť riziká spojené s požičiavaním.

ETF fondy

ETF (exchange traded funds) sú obchodovateľné fondy na burze. ETF-ka sa radia do kategórie pasívneho investovania a predstavujú modernejšiu alternatívu ku klasickým podielovým fondom. 

Výhody

 • Jednou z najväčších výhod sú nízke poplatky spojené s investovaním.
 • Oslobodenie výnosov od dane po roku investovania.

Nevýhody

 • Tým, že ETF-ka sa radia medzi pasívne investície, výnosy sú ovplyvnené vývojom ekonomiky a trhov. 
 • Podľa toho, u ktorej spoločnosti sú ETF obchodované, môžu byť vystavené kurzovému riziku.
zdroj: dreamstime

Podielové fondy

Sú typom kolektívneho investovania. Fond disponuje majetkom viacerých osôb, ktorý je investovaný ako jeden celok do rôznych finančných nástrojov. Podielové fondy spravujú správcovské spoločnosti.

Výhody

 • Možnosť investovania aj v malých čiastkách, napriklad od 20€ mesačne.
 • Dobré fondy ponúkajú široké spektrum diverzifikácie.

Nevýhody

 • Oproti dnešným pomerom je správa majetku v podielových fondoch spojená s vysokými poplatkami. Tie sú aplikované aj v prípade, keď sa fondu nedarí a majetok investora prerába.
 • Rovnako ako ETF, aj podielové fondy sú závislé na vývoji ekonomík a správaní sa trhov. Ak trhy klesajú, investori vo fondoch prichádzajú o svoj kapitál. 

Copy trading

Kopírovanie obchodníkov tvorí špeciálnu kategóriu, ako zhodnocovať investorský kapitál. V tomto prípade nie je investor odkázaný na znalosť trhov, ale sa spolieha na profesionálneho obchodníka. Copy trading sa postupne stáva novým fenoménom investovania vďaka množstvu výhod, ktoré ponúka.

zdroj: dreamstime

Výhody

 • Kopírovanie obchodníkov si nevyžaduje časovú náročnosť. Stačí ak sa pripojíte na obchodníka, ktorého chcete kopírovať a tam Vaša úloha končí. Potom už stačí len sledovať vývoj investícií.
 • Váš kapitál môžu spravovať úspešní profesionáli.
 • Kopírovanie obchodníkov sprostredkúvajú brokerské spoločnosti. Vaše peniaze máte plne pod kontrolou na vlastnom účte.
 • Kopírovanie obchodov môžete kedykoľvek zastaviť a znovu sa pripojiť.
 • Vopred poznáte výšku maximálneho rizika.

Nevýhody

 • Viete koho kopírujete? To, že sa spoliehate na iného obchodníka môže byť zároveň aj nevýhodou. Preto si overte jeho históriu a úspešnosť obchodných stratégií.
 • V ojedinelých prípadoch sa ceny plnenia príkazov obchodníka môžu líšiť od cien investora z dôvodu kopírovania signálov medzi účtami.

Zhrnutie

Či už ste začínajúci, alebo pokročilý investor, vždy treba mať stanovené ciele a určenú výšku rizika ktorú ste ochotný akceptovať. Platí že priamo úmerne s výškou rizika narastá aj výška potenciálnych ziskov. Každopádne, ako hovorí jeden výrok, “Najväčšie riziko je neinvestovať vôbec.” Vtedy je takmer isté, že Vaše peniaze stratia na hodnote.

Peter Mjartan

S finančnými trhmi som sa zoznámil tesne pred začatím svetovej krízy v roku 2007. Moja prvá skúsenosť s investovaním bola zároveň lekciou, ako žiť roky v strate. Po tejto skúsenosti som začal hľadať riešenia ako sa dá budovať majetok efektívnejšie, stabilnejšie a nebyť odkázaný iba na rast trhov a ideálne ekonomické podmienky. Preto ma zlákala aj cesta tradingu a venujem sa mu dodnes. Primárne sa zaujímam o nástroje aktívnej správy majetku, ktoré sú podmienené dobrou diverzifikáciou.

Ďalšie články

Sledujte nás na Facebooku

bitcoin Bitcoin
$63,381.00
ethereum Ethereum
$4,223.53
binancecoin Binance Coin
$487.47
tether Tether
$1.000
cardano Cardano
$2.17
solana Solana
$212.54
ripple XRP
$1.10
polkadot Polkadot
$44.67
litecoin Litecoin
$195.84
filecoin Filecoin
$64.32